Privacy Statement

Privacy Statement

Welkom bij Ine neemt privacy serieus. Informatie over jou wordt op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In deze privacyverklaring staat omschreven hoe Welkom bij Ine omgaat met jouw persoonsgegevens. Welkom bij Ine is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven als handelsnaam van Welkom bij Ine onder nummer 65227743.

Deel 1 — Gegevens verzameling

Welkom bij Ine verwerkt persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond ”toestemming van de betrokken persoon” en de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Ik wil graag een aantal dingen van je weten:

 • Je voor en achternaam, dat maakt elkaar aanspreken gemakkelijker.
 • Betaal en factuurgegevens, nodig om een factuur uit te kunnen schrijven en voor mijn administratie.
  Deze worden ook naar de boekhouder verstuurd.
 • Telefoon nummer voor contact.
 • Email adres voor contact, afspraakbevestigingen, informatie en de nieuwsbrief etc.
 • Bij het volgen van een training hou ik bij welke training je gevolgd hebt en ev. wat je leermomenten waren zodat ik je daarmee beter kan ondersteunen.
 • Bij een consult maak ik inhoudelijke notities. Immers ik wil graag voor een volgende keer weten wat we besproken hebben.
  MBT een consult wil ik dat je het volgende weet.
  De inhoud wordt op papier, achter slot en grendel, bewaard.

  • Mocht je een (kruiden) advies via de e-mail willen krijgen, dan wordt het advies op mijn eigen computer bewaard en via je gevraagde email programma verstuurd.
   Deze e-mail is niet versleutelt en er is geen garantie dat je eigen email provider deze informatie kan lezen en kan misbruiken.
  • Een copy of samenvatting van een consult kan alleen met jouw toestemming aan derden gegeven worden.

Ik geef jouw informatie nooit door aan anderen voor commerciële doeleinden.

Deel 2 — Recht op inzage, wijziging en wissen

Welkom bij Ine houdt van korte lijntjes. Wil je precies weten welke gegevens ik over je heb, of wil je je gegevens wijzigen of volledig laten verdwijnen uit mijn systeem? Je kunt me bellen of schrijven (via post of e-mail) en ik zal dit zo snel mogelijk in orde maken. Echter sommige gegevens moet ik tot wel 7 jaar tot 25 jaar bewaren, andere gegevens kan ik op elk moment verwijderen als jij dat wilt.

 • Je kunt je afmelden van de nieuwsbrief of een ander e-mailadres doorgeven via de uitschrijf link onder aan de nieuwsbrief.
  Op deze manier kun je je ook weer aanmelden voor de nieuwbrief.
  Je gegevens blijven in het systeem staan.
 • Indien je aangeeft dat alle informatie van je verwijdert moet worden, dan zal Welkom bij Ine je persoonsgegevens verwijderen uit de Nieuwsbrief emailing service en uit de database.
 • Factuurgegevens op een uitgebrachte factuur kunnen niet gewist worden en worden volgens de wettelijke regels bewaard.
  Wettelijk moet ik ze 7 jaar bewaren.
 • Behandel, coaching inhoudelijke gegevens:Behandel, coaching inhoudelijke gegevens worden of op papier (achter slot en grendel) of op een stand alone computer bewaard.
  Wettelijk moet ik ze 25 jaar bewaren.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van behandelgegevens vragen.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je zelf is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
  Bij verzoek om verwijdering van de inhoudelijke gegevens vernietigen we de inhoudelijke behandelgegevens, echter niet de datum van de behandeling en de brief met kopie van paspoort, waarin je vraagt om vernietiging van de  inhoud.
  Dit komt omdat we dit wettelijk verplicht zijn.

Privacy Statement, cont.

Deel 3 — Klachten procedure

Ben je nu toch niet tevreden, en dat kan natuurlijk, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel 4 — Misbruik

Dit is een lezing waar het gebruik van spiertesten wordt uitgelegd, en dieper ingegaan wordt op het hoe en waarom.

Deel 5 — Cookies

Mijn website: De cookies die mijn website gebruikt zijn functionele cookies, noodzakelijk om de website te laten werken. Mijn WordPress site is zo up-to-date mogelijk en beveiligd. Ik werk alleen met plugins die jouw gegevens versleutelen. Ik geef uw gegevens nooit door aan anderen voor commerciële doeleinden.

Nieuwbrief programma Mail Chimp: Het nieuwbrief programma, Mailchimp, gebruikt cookies. Hiermee kan ik bijvoorbeeld zien of je de nieuwsbrief hebt geopend en op welke links je in de nieuwbrief geklikt hebt. Deze technologieën registreren het e-mailadres, het IP-adres, de datum en het tijdstip van wanneer de nieuwbrief geopend werd.
Ik kan je alleen verzekeren dat ik netjes met je gegevens omga, maar als je geen vertrouwen hebt in Mailchimp, dan is er helaas geen andere mogelijkheid om mijn nieuwsbrief te ontvangen.

Cookies uitschakelen via je eigen internetbrowser.: Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kun je instellen dat je cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Facebook, Instagram, YouTube en andere media: Op de website heb ik, of ga ik in de toekomst, buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen via de sociale netwerken. Deze buttons worden gerealiseerd door een code die door die partijen zelf wordt aangeleverd. Deze code vindt plaats onder een cookie van het desbetreffende bedrijf. Je kunt de privacyverklaring (die regelmatig kan wijzigen) van deze bedrijven lezen om te zien wat zij met jouw gegevens doen.

Deel 6 — Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Welkom bij Ine neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk krijgt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via .

Deel 7 — Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De laatste versie is te vinden op de website.

Deel 8 — Vragen


November 2023


Tarief 2024

+ TARIEF 2024 …

NIEUWSBRIEF

Bedrijfsinformatie

+ LEGAL …

Bedrijfsnaam: Welkom bij ine
KVK: 65227743